חיפוש ב
אורך שיעור
יותר מ
פחות מ
תאריך
מתאריך
עד תאריך

גמרא של ארץ ישראל

01:00:05
טעותם של המלאכים
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
01:00:47
מדוע קשה הזיווג כקריעת ים סוף ?
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
57:31
תנורו של עכנאי : יום בוער כתנור - חלק ד'
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
56:33
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק ג
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
27:00
פרדוכסליות של מתן תורה - חלק ב
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
24:11
פרדוכסליות של מתן תורה - חלק א
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
32:09
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק ב
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
27:17
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק א
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
54:34
"ותלך לדרוש את ה' " חלק ב
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
50:08
"ותלך לדרוש את ה' " חלק א
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
32:16
לחיות בעננים ... - חלק ב
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
26:53
לחיות בעננים ... - חלק א
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
26:12
מדוע יש מחלוקות ? - חלק ב
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
26:55
מדוע יש מחלוקות ? - חלק א
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
34:21
עולמות דאתכסייא - חלק ב
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
25:06
עולמות דאתכסייא - חלק א
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
31:27
הסתכל באורייתא וברא עלמא - חלק ב
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
30:30
הסתכל באורייתא וברא עלמא - חלק א
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים