גיל המלוכה של יהויכין

י"ב אדר ב תשע"ט
ספר מלכים ב' פרק כד'

מומלץ בשבילך