הקדשת שיעור

גילוי רזים בעת התחיה

ד' אלול תשע"ו
בנספח לאורות התורה - חלק שלא יצא לאור. הדברים הוקראו על ידי הרצי"ה קוק זצ"ל מתוך כתב יד והועתקו על ידי הרב שלמה אבינר מילה במילה. התוספת הנ"ל מודפסת במהדורתו של הרב שלמה אבינר לספר אורות התורה ומובאת כאן לפניכם בדף המקורות המצורף לשיעור.

מומלץ בשבילך