הקדשת שיעור

גבולות ארץ כנען וארץ ישראל וכיבוש הארץ

כ"ה שבט תשס"ט
ספר במדבר פרשת מסעי פרק לג פסוקים נ' - נו' , פרק לד' פסוקים א' - ט''

מומלץ בשבילך