גאולת הגוף בזוגיות - חלק א

כ"א שבט תשע"ה
הגוף הוא עטיפת הנשמה, התאווה הוא צד קדוש בזוגיות, מודעות יתרה פוגעת בזוגיות ולא מאפשרת לזרימה הטבעית להיות אלא מעכבת את החיים מלהיות, צריך ללמוד להתעלם מחסרונות שרואים בבן/בת הזוג.

מומלץ בשבילך