גאוה ותדמית עצמית בעולם התורה - שיעור מספר 11

מומלץ בשבילך