הקדשת שיעור

בתפילה יש לשלב בבקשה בין התיקון הפרטי לבין תיקון הכלל

מומלץ בשבילך