"בשעה שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודא"

00:00:00

מומלץ בשבילך