בשונה משאר מקצועות התורה לימוד אמונה נצרך לכל : לגברים ולנשים

ב' אייר תשע"ט
עמוד 15 בספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . המאמר אורות המלחמה

מומלץ בשבילך