ברכת מגן אברהם ומטרת הכריעה וההשתחויה בתפילה

מומלץ בשבילך