ברכת המזון וקשר היחיד והכלל בישראל - כל השקפת העולם של היהדות בתוך לחמניה !

ל' חשון תשע"ט
עמוד שסא' "החוט החורז בכל דרכי התורה הוא קשר הכלל אל הפרטים . שהפרטים מוצאים את אשרם בתוך הכלל הגדול"

מומלץ בשבילך