ברכה ועטיפה בציצית - מעומד

י"ב שבט תשע"ב
שולחן ערוך או"ח, סימן ח', סעיף א'

מומלץ בשבילך