הקדשת שיעור

בריחת דוד משאול

ז' שבט תשע"ה
פרק כ"ג ספר שמואל א שאול יוצא לרדוף אחרי דוד ואנשיו, בזמן המרדף פלישתים עולים על הארץ, שאול נאלץ לחזור להילחם בפלישתים ודוד יורד לעין גדי.

מומלץ בשבילך