בקשת ישועה ושמחת החג

כ' תשרי תשע"ט
השיעור מוקדש לעילוי נשמת עדי בת עדנה ז"ל

מומלץ בשבילך