הקדשת שיעור

בקשת האני העצמי במשפחה בחבלי משיח

00:00:00
כ"ד תמוז תשע"ז
הערה :בגלל תקלה השיעור לא צולם

מומלץ בשבילך