הקדשת שיעור

בענייני עבודת ה' אין מה להתבייש

מומלץ בשבילך