הקדשת שיעור

בעם ישראל תלוי הטוב של העולם כולו

מומלץ בשבילך