הקדשת שיעור

בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה

י"א שבט תשס"ט
ספר במדבר פרשת מסעי פרק לב פסוק א - מב גבולות ארץ כנען

מומלץ בשבילך