הקדשת שיעור

בן סורר ומורה - מה יהא בסופו ?

מומלץ בשבילך