הקדשת שיעור

"בן אדם מה לך נרדם ? קום קרא בתחנונים ! "

מומלץ בשבילך