"בכתף ישאו" - בין רצון לעונג . עיון במצות נשיאת הארון

מומלץ בשבילך