בכסף בשטר ובביאה - שלש דרכים בקניין תורה

ג' סיון תשע"ט
אשה זו כנסת ישראל ואיש זה הקדוש ברוך הוא . שלש דרכים באופן קניית כנסת ישראל לאשה לקדוש ברוך הוא.

מומלץ בשבילך