"בכל דור ודור ... כאילו הוא יצא ממצרים"

מומלץ בשבילך