בירור המשמעות של יום העצמאות בחודש אייר דווקא

ל' ניסן תשע"ד

מומלץ בשבילך