ביישנות כמונעת את לימוד התורה ואת הדבקות באמת

ב' חשון תשע"ח
פרק שני משנה ו'

מומלץ בשבילך