הקדשת שיעור

ביאור עניין התענגות הנשמה על הבורא

מומלץ בשבילך