"בטמאם את משכני אשר בתוכם" - ייעודם של ימי ספירת העומר

מומלץ בשבילך