בחור צריך להגיע לפגישה בגישה טובה של עין טובה !

י"א כסלו תשע"ט
עמוד 105 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך