בגדי הכהן הגדול- החושן

י' אדר תשע"ג
חלק א' - ספר שמות פרק כח' פסוק ד' חלק ב' - משנה מסכת פסחים פרק ד' משנה ד חלק ג' - ספר אורות, אורות התחיה פסקה לא'

מומלץ בשבילך