בגדי הכהונה של אהרן הכהן

י"ט טבת תשע"ד
פרק כח' פסוק א'

מומלץ בשבילך