הקדשת שיעור

"את חובקת בן" - אלישע והאשה השונמית

ט' שבט תש"פ
מלכים ב - פרק ד ' מי היא האשה הגדולה ומיהו בעלה? ומדוע מת הילד אותו הבטיח לה אלישע. לימוד בעזרת הכתיב והקרי

מומלץ בשבילך