אתה יוצא מהתכנית של הקב"ה לעולמו ? - הרי אתה מתחייב בנפשך

מומלץ בשבילך