הקדשת שיעור

"אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם"

ב' אלול תשע"ט
שער ג' פרק ד'

מומלץ בשבילך