"אשר בחר בנו מכל העמים" - המעולה שבברכות

מומלץ בשבילך