הקדשת שיעור

"אשמרה לפי מחסום - בעוד רשע לנגדי"

מומלץ בשבילך