"אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים"

ל' ניסן תשע"ז
ספר ויקרא פרק יב' פסוק ב'

מומלץ בשבילך