ארבע מדרגות בקשר שבין אדם לממונו

כ"ג אדר תשע"ט
ספר שמות פרק לה' פסוק כב'

מומלץ בשבילך