"אקלקל לו זאת" - על גמישות ונוקשות, על תכנון וזרימה - מעשה מבטחון חלק ב'

כ"ח סיון תשע"ח
שיעור שני במפגש המופלא בין המלך לבין היהודי שאינו אלא המפגש בין השכל לבין האמונה.

מומלץ בשבילך