הקדשת שיעור

אסור שאשליית ההצלחה תהייה היסוד לבניין האישיות של האדם

מומלץ בשבילך