הקדשת שיעור

"אסור להזכיר דבר קדושה בלי נטילת ידים אם אין ידיו נקיות"

מומלץ בשבילך