אסור לדבר עם אשה זרה דברי שחוק והיתול

מומלץ בשבילך