"אני מקנא ? מה פתאום !" - מידת הקנאה : רקבון, טמטום ועקמימות הדעת שהיא מביאה

מומלץ בשבילך