הקדשת שיעור

"אני ואתה נשנה את העולם " - רבי עקיבא מתעמת מול טורנוסרופוס

ז' סיון תשע"ח
כיצד יש להתייחס לגזרות אלוקיות? איך נכון להתמודד מול עוני, ? או מול גזירה אלוקית ?

מומלץ בשבילך