הקדשת שיעור

אנחנו עמך וצאן מרעיתך שיש לנו רועה - בחבלי משיח

מומלץ בשבילך