"אנא בכח" - תפילת התנא רבי נחוניא בן הקנה

מומלץ בשבילך