הקדשת שיעור

אמת מארץ תצמח בתורת הראי"ה והרצי"ה

מומלץ בשבילך