הקדשת שיעור

"אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עימה"

00:00:00
א' אדר תש"פ
שמחה היא לא רק תגובה למציאות אלא בכוחה אדם מכריע את המציאות לטובה

מומלץ בשבילך