'אמרי נא אחותי את ' מאדם וחוה – לאברהם ושרה- תיקון הזוגיות

י"ג חשון תשע"ט
עיון בפרשת בראשית מגלה לנו את תכנית הזוגיות המקורית של בריאת העולם, תכנית שנשתבשה, וכעת באים הזוג היהודי הראשון- אברהם ושרה- ומחוללים אותה מחדש.

מומלץ בשבילך