אמיתות עליונות והדרכות מוסריות

א' חשון תשע"ט
כרך ג' ראש דבר פסקה יז' (עמוד לג')

מומלץ בשבילך