אם נטמא בשר קרבן הפסח אין זורקים את הדם על המזבח

ג' אייר תשע"ט
משנה מסכת פסחים פרק ז' משנה ה'

מומלץ בשבילך